ผู้บริหาร

นายวีระพงษ์ ประสารศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรม
สรุปงานโครงการ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2012
ปรับปรุง 20/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 299729
Page Views 363349
เกล็ดประสบการณ์บริหารบุคลากร
แก้ปัญหา๑๐๘วิธีของวีระพงษ์
ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์
นางศิริพร สิริเจริญทรัพย์

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.75 KB
แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทย01ชั้น ป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.5 KB
แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทย02ชั้น ป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 223 KB
แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทย03ชั้น ป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.5 KB
แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทย04ชั้น ป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.5 KB
แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทย05ชั้น ป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206 KB
แผนจัดการเรียนรู้ภาษาไทย06ชั้น ป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.5 KB
แผนจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์01ชั้นป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411 KB
แผนจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์02ชั้นป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197 KB
แผนจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์03ชั้นป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 829.5 KB
แผนจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์04ชั้นป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.5 KB
แผนจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์05ชั้นป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210 KB
แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์01ชั้นป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73 KB
แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์02ชั้นป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 293.5 KB
แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์03ชั้นป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 376.5 KB
แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์04ชั้นป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263 KB
แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์05ชั้นป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302 KB
แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์06ชั้นป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 455 KB
แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์07ชั้นป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 616 KB
แผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง01 ชั้นป.4

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.7 MB
แผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง02 ชั้นป.4

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.86 MB
แผนจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง03 ชั้นป.4

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.48 MB
กำหนดการสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92 KB
กำหนดการสอนสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95 KB
กำหนดการสอนประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
กำหนดการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.5 KB
กำหนดการสอนศิลปศึกษาและดนตรีฯชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 98.5 KB
กำหนดการสอนการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.5 KB
กำหนดการสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.5 KB
กำหนดการสอนคณิตศาสตร์ไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.5 KB
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ท้ายบท ป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 870 KB
แบบทดสอบภาษาไทย ป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.71 MB
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์100ข้อป.4

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 860 KB
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73 KB
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ