ผู้บริหาร

นายวีระพงษ์ ประสารศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้
นวัตกรรม
สรุปงานโครงการ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/04/2012
ปรับปรุง 23/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 301088
Page Views 364813
เกล็ดประสบการณ์บริหารบุคลากร
แก้ปัญหา๑๐๘วิธีของวีระพงษ์
ร.ร.เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.41 KB
คำสั่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.5 KB
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ

                                            นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์ รองผู้อำนวยการฯงานวิชาการ

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 299.67 KB
คำสั่งการบริหารวิชาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75 KB
คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.27 KB
คำสั่งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.04 KB
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนา ประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.97 KB
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานบริหารทั่วไป

                                           นายชนะ คัมภิรานนท์ รองผู้อำนวยการฯงานบริหารทั่วไป

Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 380.26 KB
คำสั่งการบริหารงานบริหารทั่วไป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.5 KB
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานงบประมาณการเงิน
                                        นางวาสนา บุตรน้ำเพ็ชร รองผู้อำนวยการฯงานงบประมาณ
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.75 KB
คำสั่งการบริหารงานงบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.5 KB
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร
                                             นางสิริกุล ศิลาแรง รองผู้อำนวยการฯงานบริหารบุคคล
 
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.32 KB
คำสั่งการบริหารงานบุคลากร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.5 KB
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ
>>